11 - 12 års gruppa 

Treninger mandag og onsdag 

kl. 18.00-19.15