11 - 12 års gruppa 

Treninger mandag og onsdag 

kl. 18.00-19.15
TRENERE

Ron Selnes.  94972352
Trond Snefjellå. 91831687
Petter Svendsen 90519056
Martin Steinmo.  92044997