Her legger vi ut litt'a'vært - som vi ønsker å ta vare på