SKILEIK


Skileik er et tilbud for barn i 1.-2. klasse. 


Trening hver onsdag 18.00-19.00. 


 


TRENERE 2021/22

Morten Johansen; 40639297

Jonas Andreassen; 46951444

Joakim Einhaug: 90977883

Thomas Michaelsen; 95158419