SKILEIK


Skileik er et tilbud for barn i 1.-2. klasse. 


Trening hver onsdag 18.00-19.00.